Melody English  NUMBERS 13 – 100

Rozdíly mezi třiNÁCT a třiCET – no problem! V písničce se naučíme, jak tvořit čísla až do stovky, přidáme pár vtipných větiček, aby se nám rozšířila slovní zásoba a schopnost vyjadřování.

Setkáme se s přítomným průběhovým časem – present simple – tvorbou záporu – negative – modálními slovesy – can/shall a to vše si přirozeně procvičíme, s radostí a lehkostí.

DOPORUČENÍ: 3 x 30 minut je minimální doporučená doba aktivní práce s dítětem pro základní osvojení si tohoto tématu. Pro hlubší upevnění nových informací využijte další nabízené podpůrné materiály.

3,2,1 ... pojďme na to!