Melody English   NUMBERS 1 – 12

Počítání do 12. Čísla zapojujeme do celých vět a vztahujeme je ke konkrétním věcem, které máme v daném počtu – 1 slunce, 2 oči atd. Děti se u nás neučí izolovaná slovíčka, všechny výrazy zapojují do vět a celků, které pak ve chvíli potřeby automaticky naskočí.

Zároveň se naprosto přirozeně seznamují s přítomným prostým časem – present simple.

DOPORUČENÍ: 4 x 25 minut je minimální doporučená doba aktivní práce s dítětem pro základní osvojení si tohoto tématu. Pro hlubší upevnění nových informací využijte další nabízené podpůrné materiály.

3,2,1 ... pojďme na to!